Meet The Team

Owen Shead – Managing Director

 

 

 

 
Carol Clement – Associate Director

 

 

 

 
Janice Bentham – Associate Director

 

 

 

 
Jayne Parkinson – Associate Director